CLB - Centrum voor Leerlingbegeleiding

 

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding is de samensmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht.
Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en stimuleert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

- het leren en studeren;
- de onderwijsloopbaan;
- de preventieve gezondheidszorg;
- het psychische en sociale functioneren.
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.
Het CLB werkt vraag gestuurd. Niet alleen de school, maar ook de ouders kunnen het CLB om hulp vragen.
Als de school aan het CLB vraagt een leerling te begeleiden, zal het CLB, na contact name met de ouders, een begeleidingsvoorstel doen, het CLB start de begeleiding enkel op uitdrukkelijke vraag van de ouders. 

Alle CLB-tussenkomsten, zoals het verstrekken van informatie, onderzoek, advies, preventieve gezondheidszorg, begeleiding of verwijzing, en noem maar op, zijn steeds gratis. Met gegevens wordt discreet omgegaan.
Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:
- de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
 
Onze school werkt samen met:
CLB 2 Antwerpen Middengebied
Sint Benedictusstraat 14B
2640 Mortsel
tel. 03/443.90.20
fax 03/443.90.21
e-mail mortsel@clb-net.be
 

Directeur:  Tom Billiet
CLB-team: 
Anneleen Sucaet            (schoolteamverantwoordelijke)
Lien Martinus                  (maatschappelijk werker)
Kaatje Keersmaekers     (verpleegkundige)
Stafanie De Winter         (arts)