Disclaimer en privacyverklaring

De informatie die op deze bladzijden gegeven wordt, is niet bindend maar wordt louter verstrekt ter inlichting, zonder enige garantie dat deze op het moment van raadpleging nog volledig actueel is.
Verifieer de meest recente schriftelijke bronnen of telefoneer naar het nummer 03/440.51.19 in geval van twijfel.

Er wordt vanuit gegaan dat ouders de stilzwijgende toestemming geven dat hun kind geportretteerd wordt op deze schoolwebsite, hetzij in groep, hetzij individueel, steeds in gebruikelijke klas- en schoolsituaties inclusief extra-murosactiviteiten.
Bij foto's zullen - tenzij in uitzonderlijke omstandigheden - geen namen worden vermeld; bij namen worden geen foto's geplaatst.
Niettemin heeft iedereen het recht om gegevens met betrekking tot zijn persoon of zijn minderjarige kinderen, van deze site te laten verwijderen.
Stuur ons in dat geval een mail.

 

Veel plezier met de site!

Ann, Ilse, Veerle

 

Laatst bijgewerkt op 17-09-2012