Extra-murosactiviteiten

Eén van onze basisdoelen is levensecht onderwijs bieden. Dit krijgt pas realiteitszin wanneer het didactisch handelen van de leerkrachten zich richt tot de wereld buiten de school: de nabije of verder gelegen omgeving van onze kinderen.

Door het integreren van wereldnieuws en actualiteitsgebeuren via de moderne media, brengen we de wereld in de school.

Door diverse extra-murosactiviteiten brengen we de school in de wereld. We proberen de kosten hiervoor zo beperkt mogelijk te houden.

Leeruitstappen

Regelmatig worden leerwandelingen, exploratietochten, museumbezoeken, ... ingericht.
Deze kaderen in het behandelde thema of project. Hiervan maken de leerkrachten, samen met de leerlingen, dikwijls een overzichtelijke brochure, een PowerPointpresentatie of nog een ander origineel document waarin de inhoudelijke neerslag staat van de leerervaringen.

Boerderij-, bos- en zeeklassen

Om de twee jaar gaan de leerlingen van de eerste graad op boerderijklassen. De tweede graad trekt op bosklassen en de leerlingen van de derde graad hebben zeeklassen.
Om de kosten te spreiden wordt er, vrijblijvend, een spaarsysteem opgezet.
(De volgende openluchtklassen gaan door in het schooljaar 2017-2018)