Geldinzamelingsacties

Belangrijke mededeling!

Basisschool De Tandem houdt momenteel geen enkele geldinzamelingsactie.

Personen die zich aan uw deur komen aanbieden om iets te verkopen ten voordele van de school, of die op een andere wijze geld proberen te verzamelen en daarbij de naam "De Tandem" gebruiken als legitimatie, doen dat te kwader trouw en enkel voor eigen gewin.
Wij betreuren het dat wij door deze verfoeilijke praktijken in een slecht daglicht komen te staan.
Als wij in de toekomst een geldinzamelingsactie houden, zal dat voortaan steeds uithangen in de berichtenkastjes van onze drie vestigingen én zal dat expliciet op deze website gemeld worden.