Het Ventiel nr 59-60 (Zomer 2013)

Het Ventiel - schoolkrant

 

Onze schoolkrant "Het Ventiel" verschijnt 4 of 5 maal per jaar.
De
redactie probeert telkens een nieuw nummer klaar te stomen tegen de herfst-, de kerst-, de krokus, de paas- en de zomervakantie. 

In de nieuwsbrief vertellen kinderen en leerkrachten van het dagelijks leven op school.
De krant bevat ook aankondigingen van geplande activiteiten en allerlei schoolnieuws.

Mensen die niet de mogelijkheid hebben regelmatig het reilen en zeilen van de school op deze website te volgen, krijgen zo toch ook een goed beeld van wat er op school omgaat.

Toch kan je de krantjes ook híer lezen als PDF-bestand.

Daarvoor heb je de gratis Adobe Reader nodig. Of het lichtere alternatief Foxit Reader.
Klik op een icoon naar keuze om de gewenste reader te downloaden.

      

Herlees hieronder oudere nummers van Het Ventiel.

Schooljaar 2001-2002: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Schooljaar 2002-2003: 6 | 7 | 8 | 9-10
Schooljaar 2003-2004: 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Schooljaar 2004-2005: 16 | 17 | 18-19 | 20
Schooljaar 2005-2006: 21 | 22 | 23-24 | 25
Schooljaar 2006-2007: 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Schooljaar 2007-2008: 31 | 32 | 33-34 | 35
Schooljaar 2008-2009: 36 l 37 | 38-39 | 40
Schooljaar 2009-2010: 41 | 42 | 43-44 | 45
Schooljaar 2010-2011: 46 | 47 | 48-49 | 50
Schooljaar 2011-2012: 51 | 52 | 53-54 | 55
Schooljaar 2012-2013:
 5657 | 58 | 59-60 
Schooljaar 2013-2014: 61