Huistaken

Onder huistaak wordt elke opdracht verstaan die na schooltijd dient uitgevoerd te worden. Dit kunnen zowel schriftelijke opdrachten zijn als te leren lessen. Huistaken zijn geen noodzakelijk kwaad. In de hele lagere school krijgen de leerlingen opdrachten. Hiermee beogen we: inoefenen van leerstof, een taak voorbereiden of afwerken, zelfstandig leren werken en plannen, geheugentraining, leerinhouden zelf leren structureren en verwerken.

Moedig uw kind hierbij aan, sta het bij, maar werk noch denk in zijn/haar plaats.

1ste leerjaar:

geen systematische huiswerken, wel eventueel een specifieke taak;
dagelijks lezen;
niet op woensdag en vrijdag;
max. 30 minuten dagelijks.

2de leerjaar:

geen systematische huiswerken, wel eventueel een specifieke taak;
wel lezen en spelling oefenen;
al eens een lesje leren;
niet op woensdag en vrijdag;
max. 30 minuten dagelijks.

3de leerjaar:

geen systematische huiswerken, wel eventueel een specifieke taak;
al eens een lesje leren als voorbereiding naar een toets toe;
niet op woensdag en vrijdag;
max. 30 à 40 minuten.

4de leerjaar:

beperkte hoeveelheid huiswerk;
lessen leren in functie van het leren studeren;
taken leren "plannen";
niet op woensdag en vrijdag;
30 à 45 minuten.

5de leerjaar:

huiswerk en taken afwerken;
lessen leren (ook grotere gehelen);
taken worden meerdere dagen op voorhand gegeven i.f.v. leren "plannen";
ongeveer 60 minuten.

6de leerjaar:

huiswerk en taken afwerken;
lessen leren;
taken worden meerdere dagen op voorhand gegeven i.f.v. leren "plannen";
ongeveer 60 minuten.

U mag verwachten dat in de parallelklassen het huiswerk op dezelfde leest zal geschoeid zijn.