Logopedie

 

Logopedie op school

Reeds vele jaren richt de stad Mortsel logopedische begeleiding in voor alle Mortselse basisscholen.

Taak van de schoollogopediste:

Het opsporen van kinderen met problemen op gebied van spraak, taal, stem, gehoor.
Alle kinderen van de derde kleuterklas en het tweede leerjaar worden gescreend in de loop van het eerste trimester.

Het onderzoeken van kinderen met logopedische problemen, mits toelating van de ouders.

Controle en nazorg van kinderen met logopedische problemen.

Het ondersteunen (geen systematische behandeling) van kinderen met lichtere logopedische problemen.

U kan de schoollogopediste, Marleen Troch, in de school bereiken na afspraak met de directie of klasleerkracht.