Oudercontacten

Bij het begin van het schooljaar is er een individueel oudercontact in de kleuterschool en een infoavond per klas de lagere school. Deze avond is bedoeld als kennismaking tussen ouders en leerkrachten en heeft vooral een informatief karakter.
Deze info-avonden zullen doorgaan op:
-  Dinsdag 8 september  De Tandem 1 voor 1e en 2e leerjaar 
-  Donderdag 10 september De Tandem 2 voor 3e, 4e, 5e en 6e
-  Donderdag 17 september Kleuterschool
  
In de loop van het schooljaar zijn er individuele oudercontacten voorzien:
Voor de lagere school op donderdag 29 oktober 2015 enkel op vraag van ouders of leerkracht, donderdag 17 december 2015 voor ouders van alle leerlingen, donderdag 24 maart 2016 enkel op vraag van ouders of leerkracht, op maandag 27 juni 2016 voor ouders van alle leerlingen.
Voor de kleuterschool op donderdag 14 januari 2016 en op dinsdag 17 mei 2016 enkel op vraag van oudersof leerkracht.

De ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar worden nog eens extra uitgenodigd  in verband met de studieoriëntering op de scholenbeurs van de scholengemeenschap op 12 januari 2016.

Ouders (zowel kleuter- als lagere school) kunnen in de loop van het schooljaar uitgenodigd worden voor een gesprek als hiervoor de noodzaak bestaat.
Ook kunnen ouders steeds rechtstreeks contact opnemen met de directie of de leerkrachten, liefst na telefonische of schriftelijke afspraak.

Tijdens de lestijden zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor een hele groep kinderen en dan is er geen tijd voor individuele oudercontacten.
Eventuele problemen, op gelijk welk gebied, die tijdens het schooljaar de kop zouden opsteken, kunnen meestal met een kort telefoontje, mail of een gesprek met de leerkracht worden opgelost.
Aarzel daartoe niet; wij geloven in een constructieve samenwerking.