Refter en drank

Middagrefter

De kinderen kunnen 's middags in de schoolrefter een meegebracht lunchpakket eten.
Wij vragen, om ecologische redenen, dat de boterhammetjes worden meegebracht in een brooddoos en dus niet in aluminium- of plasticfolie. Aluminiumfolie is erg belastend voor het milieu en het is weinig zinvol boterhammen eerst in aluminiumfolie te wikkelen en vervolgens een brooddoos te gebruiken.

Voor het 's middags overblijven op school wordt 1,10 euro per keer en per kind gevraagd. Vanaf het derde kind betaalt u maar € 0,35. De afrekening van deze bijdrage voor de middagrefter gebeurt via de schoolrekening.

In die bijdrage onderscheiden we: 0,75 euro, opgelegd door het gemeentebestuur en 0,35 euro voor de school, voor het gebruik van refter en materiaal. In die 0,30 euro voor de school is dan wel, voor wie dat wenst, thee, melk of water begrepen.

De leerlingen van de lagere school van de vestigingsplaatsen Tandem 1 en Tandem 2 eten samen in de refter van de vestigingsplaats Tandem 2.

De afrekening van deze bijdrage voor de middagrefter gebeurt via de schoolrekening.

Drank

De kinderen brengen zelf niet bruisend water mee .  Graag in een goed sluitende drinkbus of herbruikbaar plastieken flesje met hun naam erop. Om afval te vermijden vragen we om geen brik-, blik- of glasverpakkingen te gebruiken.
Frisdranken en sportdranken worden niet toegestaan.

In alle vestigingen werden drinkfonteintjes geplaatst, daar kunnen de kinderen ook hun dorst lessen.