Samenleven op school

Waar veel mensen samen leven, werken en studeren, worden best duidelijke afspraken gemaakt. Als iedereen tracht zich aan die afspraken te houden, wordt het aangenaam toeven op school.
De onderstaande puntjes zijn hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, voor de kinderen bedoeld. De leerkrachten zullen ze in de klas met de kinderen bespreken.
Toch willen we ook uitdrukkelijk vragen dat de ouders dit lijstje met hun kinderen zouden doornemen.
Onze wens is dat iedereen zich achter deze afspraken schaart, immers : goede afspraken maken goede vrienden!

Je komt op school toe, minstens een vijftal minuten voordat de bel gaat. Je draagt een verzorgde en eenvoudige kledij. (Spaghettibandjes, superkorte T-shirts of teenslippers draag je thuis of op het strand, niet op school).
Je boekentas zet je netjes rechtop tegen de muur, zodat je nog wat kan spelen. Je bent beleefd in de omgang met leerkrachten, directrice, ouders en medeleerlingen. Je gebruikt een keurige taal. Bij het belteken staak je meteen je spel en ga je in de klasrij staan. Van dan af maak je het ook stil.

Wie met de fiets komt, fietst nooit op de speelplaats. Je fiets zet je meteen netjes in het fietsenrek, zonder andere kinderen te hinderen of fietsen om te duwen. Zet 'm op slot.
Zorg ervoor dat je fiets steeds tiptop in orde is. Vooral goede remmen zijn belangrijk en wanneer het donkerder wordt, kunnen lichten en reflectoren van levensbelang zijn! Een fietshelm wordt aanbevolen.

Onze school probeert veiligheid voorop te stellen. Zo trachten we bij fietstochten, wandelingen, … alle mogelijke veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. (vb. fietshelm promoten, gebruik van fluovestjes, …)

Persoonlijke bezittingen zoals jassen, boekentassen, gym- en zwemkledij, brooddozen, enzovoort, zijn steeds voorzien van je naam. Ben je toch iets kwijtgespeeld, dan vraag je toestemming om even te gaan kijken bij de verloren voorwerpen. Vind je zelf iets en je kan niet meteen de eigenaar achterhalen, breng het dan naar een leerkracht of leg het zelf bij de verloren voorwerpen.

Vaak blijven na de schooluren onze poorten openstaan. Dat is onvermijdelijk, omdat onze lokalen en gymzaal door vele verenigingen gehuurd worden. Op die momenten zijn er geen leerkrachten om alles te controleren. Daarom is het belangrijk dat de kinderen geen waardevolle zaken op de speelplaats achterlaten. We drukken er ook op dat fietsen steeds op slot zijn. Daarom vragen we aan u, ouders, om deze gewoonte mee te stimuleren.

Op de speelplaats speel je geen ruw spel. Pestgedrag wordt volstrekt niet geduld! Je houdt mee de speelplaats netjes: afval werp je in de vuilnisbak, jassen laat je niet op de grond slingeren. Je brengt het gepaste respect op voor aanplantingen, speeltuigen en zitbanken, eigendommen en kledij van anderen, ... Als het speeltijd is, hoor je niet in de klas, noch in de gangen of op de trappen te zijn. Het toilet bezoek je slechts voor zolang als nodig. Respecteer vooral daar het werk van het onderhoudspersoneel: niet met water spelen, papiertjes in de voorziene bakjes, ...

Snoepen op school vinden we niet gepast. Kauwgom en chips zijn volstrekt verboden. Je snoept best gezond; neem een appel of een droge koek.
Bij je verjaardag kan je trakteren met een cake of een ander 'gezond' snoepje. Of je kan de hele klas met een leuk boek, een spel, ... blij maken.

De spullen die de school jou geeft (boeken, schriften) of laat gebruiken (leerboeken, computers, leerspelletjes) kosten handenvol geld. Na jou moeten nog andere kinderen daarvan gebruik maken. Je behandelt al die dingen dan ook met grote zorgzaamheid en respect, net alsof het je eigen spullen zouden zijn.

Je zorgt voor een echte "boekentas", liever dan een slappe rugzak waarin alle boeken binnen de kortste keren beschadigd zijn. Werkboeken en schriften kaft je op een degelijke manier. Je wacht op instructies van je leerkracht om bepaalde bijkomende dingen zelf aan te kopen. Zo voorkom je dat je nutteloze zaken aanschaft.

In de refter volg je de aanwijzingen van de begeleidende leerkracht. Je eet netjes, beleefd en op een rustige manier. Je denkt niet alleen aan jezelf bij het uitkiezen van een zitje of bij de bedeling van drank. De refter is de plek bij uitstek waar je kan laten zien of je al dan niet welgemanierd bent ...

Bij het einde van de speeltijd ga je bij het eerste belteken meteen naar je klasrij. Na het tweede belsignaal sta je stil en rustig in de rij; spelen en babbelen is dan gedaan.

Als het belteken het einde van de lessen aankondigt, ga je rustig in de klasrij staan. Kinderen die door mama of papa worden afgehaald, mogen uit de klasrij mits toestemming van hun leerkracht. Bij het tweede belteken ga je zonder lopen naar de voor jou passende wegbrengrij. Ieder kind moet ofwel afgehaald worden ofwel met de rij mee. Indien jouw mama of papa er nog niet is, moet je op school wachten tot zij of hij opdaagt.

Fietsers die te voet de rij volgen, stappen achteraan. Je stapt keurig en bedaard twee aan twee over de straat en je volgt precies de aanwijzingen van de begeleidende leerkracht, vooral wat de haltepunten betreft. Zonder toestemming verlaat je de rij niet.

Je bespreekt deze regels met je leerkracht in de klas en later met je ouders. Misschien krijg je nog hier en daar een verduidelijking. Het kan ook zijn dat jullie dan nog bijkomende afspraken maken. Als jij je daaraan dan ook houdt, kunnen we zeker met zijn allen prettig samenleven op school.