Schoolagenda

In de lagere school worden dag na dag de lessen en de huistaken in de schoolagenda genoteerd.
Soms worden er ook kleine dringende berichten in opgetekend.
Wilt u elke dag de agenda controleren en de jongste kinderen begeleiden om de opgelegde taken zo nauwkeurig mogelijk te kunnen uitvoeren?
Het is ongetwijfeld prettig en motiverend voor kinderen als hun ouders hiervoor de nodige belangstelling hebben.

Wekelijks wordt de schoolagenda door de ouders ondertekend.