Schoolraad

Een schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is en waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. De ouders van de schoolraad zijn door de andere ouders verkozen of worden door de ouderraad afgevaardigd.
In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. De schoolraad heeft de plicht ouders, personeelsleden en leerlingen te informeren over de standpunten die de schoolraad inneemt. 
Verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de vier jaar.
De leden van de schoolraad voor de Tandem:
- voor de leerkrachten: Hilde Raats, Veerle Goossens, Veerle De Peuter
- voor de ouders: Koen Vernieuwe, Geert Voets, Eva Van Herck
- voor de lokale gemeenschap: Raf Torney, Kris Otte, Patricia Bal