Schoolrekening

 

Elke 2 maanden krijgt elke kleuter, elke leerling, een rekening mee naar huis. Deze omvat o.a. abonnementen, drankgeld, ...
U kan betalen met domiciliëring, met overschrijving of eventueel met pasmunt.
Geld wordt steeds afgegeven onder gesloten omslag; op de omslag staat de naam en de klas.
Wij wensen een stipte uitvoering van deze betalingen.

Voor potentiële dieven die deze website bezoeken kunnen we nog melden dat in géén van de vestigingsplaatsen ooit cash geld bewaard wordt. In ons geval geldt dus zowel letterlijk als figuurlijk: "misdaad loont niet" ...

Hier vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.
Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt, moet u er wel een bijdrage voor betalen. (bvb. abonnement tijdschrift, drankje, …)
Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld.
Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer, maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.

Zie ook: Bijdrageregeling