Toegang en uurregeling

Hieronder lees je waar en wanneer kinderen de school binnen kunnen.
Met het oog op voldoende opvang en toezicht zal het duidelijk zijn dat de kinderen niet zomaar gelijk waar en wanneer kunnen binnenvallen ...

De Tandem 1:
Hoofdtoegang in de Sint-Benedictusstraat 14A:                   open om 8.15 u.
Toegang langs de poort in de J. V. Arteveldestraat:            open om 7.30 u.

De Tandem 2 
Toegang Van Dijckstraat 5:                                            open om 8.15 u.
Toegang Lepelstraat (poort vlak naast het "Lepelhof"):        open om 7.30 u.

Lesuren

Voor alle duidelijkheid zetten we hier de uurregeling nog eens op een rijtje.

Voormiddag: van 08.30 tot 12.05 u.
Namiddag: van 13.35 tot 15.30 u.
Vanaf 15 minuten voor de aanvang van de lessen tot 15 minuten na het beëindigen ervan is er toezicht voorzien. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om uw kinderen niet voor deze openingstijden naar de school te sturen. Kinderen die vroeger komen en/of later blijven worden opgevangen in de voor- en/of naschoolse kinderopvang of op Tandem 2, om 15.45 u in de studie.