Toetsen en rapporten

 

In de lagere school wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma 'rapport online'  om een zo volledig mogelijke rapportering naar de ouders toe mogelijk te maken.

Per vakonderdeel wordt vermeld welk leerdoel of welke leerstap precies geëvalueerd wordt. Deze wordt uitgedrukt in een score op 10 punten die vergeleken kan worden met de mediaan (dit is de middelste leerling van de klas).

De leef- en leerhoudingen in de klas worden in een aantal zinnen en op een apart ik-rapport beoordeeld.

Op de maandkalenders zijn alle data waarop dit zogenaamde "korte-periode-rapport" wordt meegegeven aangeduid.

Om de vorderingen van jullie kinderen te kunnen volgen, zullen de toetsen regelmatig meegegeven worden.

Twee maal per jaar (eind januari en eind juni) ontvangt u een lange-periode-overzicht van de tot dan toe behaalde resultaten.