Voor- en naschoolse kinderopvang

Indien nodig kunnen uw kinderen voor en/of na de schooluren in de school opgevangen worden.

’s Morgens:  vanaf 07.30 u.
Tandem 1:   toegang langs de Van Arteveldestraat. 
Tandem 2:   toegang langs de Lepelstraat.  
Aan alle kinderen die voor 8.10 u. op de school zijn, wordt een vergoeding van € 0,75 gevraagd.

’s Avonds
Tandem 1: nabewaking in de kleuterschool van 15.45u tot 16.30u, u betaalt hiervoor € 0,75 per kind. Daarna neemt de Woonboot over tot 18.30u

Tandem 2: begeleide studie van 15.45u tot 16.30u (op vrijdag geen studie maar wel toezicht tot 16.30u), u betaalt hiervoor een bijdrage van  € 0,75 per kind. Kinderen die daarna nog in de opvang moeten blijven worden naar de Woonboot in Tandem 1 gebracht.
Opgelet: Bij personeelsvergaderingen is er geen studie, de kinderen van Tandem 2 worden dan vanaf 15.45u opgevangen in de nabewaking van Tandem 1.
(data voor dit schooljaar: 21/9-20/10 – 26/11 – 18/1 – 16/2 – 15/3 – 21/4 – 30/5 – 16/6)

De bijdrage, 75 cent per begonnen toezicht, die u betaalt voor voorbewaking, refter, studie en nabewaking tot 16.30u wordt door de school integraal doorbetaald aan de stad Mortsel. Stad Mortsel betaalt met die vergoeding de leerkrachten die de toezichten uitvoeren. Vanaf het derde kind is deze opvang gratis.
De bijdragen worden betaald via de schoolrekening.

De Woonboot, buitenschoolse kinderopvang vanaf 16.30u tot 18.30 in de kleuterschool Tandem 1, wordt ingericht door de scholengemeenschap VZW Ankerwijs. U betaalt hiervoor een aparte bijdrage van €1 per begonnen half uur en krijgt daarvoor ook een aparte factuur. Dit voor elk kind. 

Ouders krijgen voor alle betalingen van extra opvang een fiscaal attest.