Vrijwilligers

De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Sinds 1 augustus 2006 is die van kracht.
Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Langs deze weg willen wij de vrijwilligers informeren over de verzekering, en dergelijke.

Organisatie

De vzw Uitvoerend Comité van de Parochiale Scholen van Mortsel, Wouwstraat 2, 2640 Mortsel.

Aansprakelijkheid

Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent. Als school zijn wij daarvoor verantwoordelijk.

Verzekering

Verplichte verzekering

Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij DVV. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers. Je kunt de polis inkijken op het secretariaat. Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger schade veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen.

Vrije verzekering
Je bent ook verzekerd als je een ongeval overkomt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger van de school uitvoert. Je bent eveneens verzekerd als je onderweg bent naar of van de activiteit. Ook deze polis kan je inkijken op het secretariaat.

Vergoedingen

Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de activiteiten die je als vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald. Onze school voorziet geen enkele vergoeding.

(31-03-07)