Zorg

In de wijze van leren in onze school neemt het zorgverbredend werken een zeer belangrijke plaats in. We trachten ons onderwijs zo te organiseren dat ieder kind, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden, optimaal begeleid wordt. Dit geldt zowel voor kinderen met (leer)moeilijkheden als voor diegenen die extra uitdaging nodig hebben.

Zorgverbreding speelt zich af op 3 grote terreinen :

1. In de klas

In de opbouw van de leerstof werken we vooral preventief, d.w.z. voorkomen van problemen.
Indien er toch begeleiding nodig is, helpt de leerkracht zorgverbreding de klastitularis in de klas.

2. Klasdoorbrekend

De leerkracht zorgverbreding helpt bij verschillende klasdoorbrekende activiteiten zoals lezen in groepjes, rekenen in groepjes, samenwerking 3de kleuterklas - 1ste leerjaar.

3. Klasextern

Een ervaren leerkracht begeleidt leerlingen afzonderlijk of in zeer kleine groepjes bij leermoeilijkheden of om lichte achterstanden op de kortst mogelijke tijd in te halen.
Zo geven we kinderen die wat extra steun nodig hebben de nodige begeleiding. Dit gebeurt in het kader van het Gelijke OnderwijsKansenbeleid. (GOK)

Juf Sigrid De Prins is zorgcoördinator van de kleuterschool.

Juf Ann Ruymaekers is zorgcoördinator van de lagere school.
Juf An De Rijcke neemt hoofdzakelijk de zorg in de eerste graad op zich.
Ook in het 3de en 4de leerjaar heeft ze enkele uren zorg.
In de 3de graad is juf Hilde Raats verantwoordelijk voor enkele zorguren.