Onderwerpen in alfabetische volgorde

Hieronder vind je alle mogelijke informatie over onze school.
Klik op een letter om snel naar een onderwerp te gaan.

A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U    V     W     Z

 

A

Adressen (van de vestigingen)

Afhalen van kinderen

Afspraken met de kinderen

Afwezigheid (wegens ziekte)

Afwezigheden (mogelijke -, schoolreglement)

Agenda (van de leerlingen)

Anker (scholengemeenschap)

Avondstudie in Tandem 2

 

B

Betalingen

Bewegingsopvoeding en sport

Bijdrageregeling

Boeken kaften (Hoe doe je dat?)

Boerderijklassen

Bosklassen

Budget

 

C

CLB - Centrum voor Leerlingbegeleiding

Contact

 

D

Directie (contact opnemen met -)

Disclaimer en privacyverklaring

Drank

 

E

Eerste Communie

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

E-mail (-adressen)

Eten op school

Evaluatie

Examens

Extra-murosactiviteiten

 

F

Faalangst

Fax (-nummer van de school)

Fietsers

 

G

Geldinzamelingsacties

Gym(kledij) 

 

H

Hoofdluis (externe link)

Huistaken en lessen

 

I

Ineten

Inrichtende overheid (schoolbestuur)

Inschrijving en leerplicht

 

J

Jaaroverzicht

 

K

Kaften van boeken en schriften (Hoe doe je dat?)

Kalender

Kids & Links (educatieve, speelse en nuttige links voor kinderen en hun ouders)

Kinderopvang (voor en na de lesuren)

Klassen (voorstelling van de klassen en hun leerkrachten)

Klasuitstappen

Kosten (en -raming)

 

L

Laat (te - komen)

Leerkrachten (voorstelling van de leerkrachten en hun klassen)

Leerplicht en inschrijving

Leeruitstappen

Lessen leren

Lesuren (uurregeling)

Ligging (van de vestigingsplaatsen)

Links (educatieve, speelse en nuttige links voor kinderen en hun ouders)

Logopedie

Luizen

 

M

Maandkalenders

Mailen

Medisch schooltoezicht

Middagmaal

 

N

Nabewaking (= naschoolse kinderopvang) 

 

O

Onderwijs aan huis (bij langdurige ziekte)

Onderwijzend personeel

Ongevallen (verzekering tegen -)

Onkosten

Ontwikkelingsdoelen en eindtermen

Openingsuren (van de school) 

Ophalen van kinderen

Opvoedingsproject

Oudercontacten

Oudercomité (= oudervereniging)

 

P

PDF-bestanden (lezen en maken)

Personeel

Privacyverklaring (en disclaimer)

 

R

Rapporten (en toetsen)

Refter (middagmaal op school)

Regels op school (afspraken met de kinderen)

Reglement (school-)

Rekening

Rijen (ophalen en wegbrengen van kinderen)

 

S

Samenleven op school (afspraken met de kinderen)

Scholengemeenschap "Anker"

Schoolagenda

Schoolbestuur

Schoolkrant "Het Ventiel"

Schoolraad

Schoolregels (afspraken met de kinderen)

Schoolreglement

Schoolreizen

Schoolrekening

Schoolrijen (ophalen en wegbrengen van kinderen)

Schoolteam

Sport en bewegingsopvoeding

Studie (in Tandem 2) 

 

T

Teken (externe link)

Telefoon (-nummers van directie, secretariaat en vestigingen)

Toegang (tot de school voor de kinderen en uurregeling)

Toetsen (en rapporten)

Turnen (en turnkledij)

 

U

Uitstappen

Uurregeling

 

V

Vakantieregeling

Verkoopacties

Verzekering tegen ongevallen

Vestigingsplaatsen

Voorbewaking (= voorschoolse kinderopvang)

Voor- en naschoolse kinderopvang

Vormsel

Vrijaf

Vrijstelling (voor bewegingsopvoeding, zwemmen, enz.)

Vrijwilligers

 

W

Webteam

Wegbrengen van kinderen (na schooltijd)

Wie is wie in De Tandem? (klasfoto's, leerkrachten, omkadering, ...)

 

Z

Zeeklassen

Ziekte (en andere afwezigheden)

Zorg

Zwemkledij

Zwemmen