Kalender schooljaar 2018-2019

 

We werken aan een nieuwe website; ondertussen hebben we een google kalender aangemaakt. Die vind je op onderstaande link.

Suggesties voor eventuele verbetering of aanvulling mag je melden aan Hilde Raats hilde.raats@@detandem.net

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=website%40detandem.net&ctz=Europe%2FBrussels