Al wie een kind heeft dat school loopt in De Tandem kan deel uitmaken van het oudercomité.
Ze is een zelfstandige organisatie die nauw samenwerkt met de school. 
Met haar voorstellen wordt, waar mogelijk, rekening gehouden door de directie en het schoolbestuur.
Ze bestaat uit een vaste kern en heel wat losse medewerkers.

Het oudercomité komt 8 keer per jaar samen.
Deze eerder informele vergaderingen vinden plaats in vestiging Tandem 2, telkens om 20.30 u.  
Elke ouder, leerkracht en de directie zijn steeds van harte welkom.
Concrete voorstellen en geplande activiteiten worden meestal verder uitgewerkt in werkgroepjes.
Op deze vergaderingen geeft de directie vaak uitgebreid informatie en antwoorden op gegroeide vragen.

 

Lees HIER onze infobrochure.

 

Het oudercomité wil een enthousiast team zijn dat er vooral is voor de school.
Dat vestigingsplaatsoverschrijdend denkt en werkt.
Dat er is voor alle kinderen en alle ouders.
Dat gelooft in de kracht van positief denken.
We zijn steeds op zoek naar nieuwe "vaste" mensen, wil U zich een beetje of
heel veel engageren graag welkom op onze eerste vergadering!

 

 Uw bestuur:  
 Bart Casteleynvoorzitter0497/50.25.99
 Sofie Verelstsecretaris  
 Liesbeth Verbertondervoorzitter/penningmeester 
Top