Welkom

Welkom op onze school

Het schoolteam van De Tandem Mortsel heet u van harte welkom en dankt u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

Met uw onmisbare steun en medewerking gaan we elk schooljaar weer de uitdaging aan om uw kind(eren) optimale ontplooiingskansen te bieden.

We wensen dit vooral te doen in een sfeer van begrip, respect en verdraagzaamheid, van geduld, warmte en wederzijds vertrouwen.

Oudercontacten jongste kleuters

Beste ouder(s)

Op donderdag 21 januari en maandag 25 januari vinden de oudercontacten voor onze jongste kleuters plaats. De huidige corona-maatregelen staan ons spijtig genoeg niet toe om deze oudercontacten op de school te laten doorgaan.
Via onderstaande link kan u zich inschrijven voor de digitale oudercontacten:

Zodra u de inschrijving hebt voltooid krijgt u een bevestigingsmail (dezelfde dag nog). Hierin vindt u de website en het tijdstip voor het oudercontact. Indien u alsnog vragen en/of problemen ondervindt mag u steeds contact opnemen op jens.cobben@ankerwijs.be

Alvast bedankt!

Het Tandem-team

Belangrijk nieuws

Belangrijk nieuws i.v.m. de opstart van de school kan je vinden in de brief in bijlage.

Beste ouder

Graag wensen we iedereen een gelukkig en vooral gezond 2021 toe.

Maandag starten we met nieuwe moed. Veilig onderwijs organiseren blijft voor ons uiteraard prioriteit nummer één.

Om zo veilig mogelijk te starten, is het noodzakelijk dat alle vakantiegangers die uit een regio terugkomen die rood ingekleurd is (zie link diplomatie Belgium onderaan), zich houden aan de wettelijke verplichtingen.

Zij worden verondersteld om zich onmiddellijk te laten testen bij terugkeer. Op dag 7 wordt er weer een test afgenomen. In tussentijd blijft iedereen in quarantaine. De kinderen mogen dus NIET naar school komen. Breng de school op de hoogte van de verplichte quarantaine. Als de test na dag 7 negatief is, kan uw kind(eren) terug naar school. De quarantaine is nodig om de veiligheid van uw gezin, maar zeker ook de veiligheid voor de kinderen van de klas, de leerkracht en bij uitbreiding van de school te garanderen.

We rekenen dan ook op ieders burgerzin om zich hieraan te houden. Samen lukt het ons wel!

Meer info:

met vriendelijke groet,

het directieteam van de Ankerwijsscholen

Inschrijvingen van kinderen voor schooljaar 2021-2022

Nieuw!!!!!

  • Broers en zussen van kinderen die al op onze school zitten moeten ook digitaal aanmelden. De periode van aanmelden loopt van 4 januari 2021 t.e.m. 29 januari 2021. Meer informatie volgt nog in een brief van de school en een folder van de stad.
  • Na de aanmelding ontvangt u een ticket waarmee u uw kind definitief kan komen inschrijven. De inschrijvingsperiode loopt van 22 februari 2021 t.e.m. 2 april 2021. U maakt op voorhand telefonisch een afspraak op 03/440.51.19. De inschrijvingen gebeuren volgens de coronaregels die op dat moment in de maatschappij gelden.

Nieuwe gezinnen melden digitaal aan. De periode van aanmelden loopt van 1 maart 2021 t.e.m. 28 maart 2021.

Na de aanmelding ontvangt u een ticket waarmee u uw kind definitief kan komen inschrijven. De inschrijvingsperiode loopt van 3 mei 2021 t.e.m. 28 mei 2021. U maakt op voorhand telefonisch een afspraak op 03/440.51.19. De inschrijvingen gebeuren volgens de coronaregels die op dat moment in de maatschappij gelden.

Vrije inschrijvingen starten vanaf 1 juni 2021. U maakt op voorhand telefonisch een afspraak op 03/440.51.19. De inschrijvingen gebeuren volgens de coronaregels die op dat moment in de maatschappij gelden.