Opvang

Voor- en naschoolse opvang

Indien nodig kunnen uw kinderen voor en/of na de schooluren opgevangen worden in de buitenschoolse kinderopvang van De Woonboot. Deze wordt georganiseerd door scholengemeenschap VZW Ankerwijs. De buitenschoolse kinderopvang voldoet aan de eisen die de overheid stelt. De Woonboot heeft aan de meldingsplicht van Kind en Gezin voldaan.

’s Morgens: Opvang door De Woonboot vanaf 07.15 u.

 • Iedereen: kleuters en lagere school: toegang langs de Van Arteveldestraat.
 • Aan alle kinderen die voor 8.10 u. op de school zijn, wordt een vergoeding van € 1,17 gevraagd.

’s Avonds

 • Tandem 1: naschoolse opvang in Jacob Van Arteveldestraat door De Woonboot van 15.45u tot 18.30u. U betaalt hiervoor van 15.45 u. tot 16.45 u. € 1,17 per kind. Daarna € 1,17 per kind per begonnen half uur.
 • Tandem 2: voorlopig wordt er geen studie ingelast omwille van de coronamaatregelen. De kinderen worden rechtstreeks naar De Woonboot gebracht. U betaalt hiervoor € 1,17 per kind.
 • Woensdagmiddag Tandem 1 en Tandem 2: naschoolse opvang in De Woonboot (Jacob Van Arteveldestraat) van 12.20 u tot 13.00 u. U betaalt hiervoor van € 1,17 per kind. Kinderen kunnen nadien opgevangen door de Kubus. U dient hiervoor op voorhand in te schrijven via de Stad Mortsel.
U krijgt voor deze buitenschoolse kinderopvang een aparte maandelijkse factuur vanwege De Woonboot. Dit voor elk kind.
Ouders krijgen voor alle betalingen van extra opvang een fiscaal attest.

Contactgegevens van De Woonboot

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur coördinatie en de coördinatoren. Zij coördineren de activiteiten, hebben de leiding over het personeel en onderhouden het contact met de ouders, het ruime publiek en de interne en externe instanties. Bij hen kunt u ook terecht voor meer informatie allerhande: algemene inschrijving, wettelijke documenten, facturatie, praktische vragen,…

Contactpersonen:

Website:

www.dewoonboot.be

Contactadres:

 • Mortsel vestiging De Tandem
  Jacob Van Arteveldestraat
  2640 Mortsel
  Gsm tijdens de opvanguren: 0477 90 63 20