Praktisch

Lesuren

Voormiddagvan 08.30 u. tot 12.05 u.
Namiddagvan 13.35 u. tot 15.30 u.
woensdagnamiddag vrij

De schoolpoorten gaan open: om 08.15 u. en om 13.20 u. We vragen dan ook uitdrukkelijk om uw kinderen niet voor deze openingstijden naar de school te sturen. Kinderen die voor 08.15 u. naar school komen worden opgevangen in de betalende voorschoolse opvang van de Woonboot.

Vanaf 15 minuten voor de aanvang van de lessen tot 15 minuten na schooltijd is er toezicht voorzien.

Toegangen

De Tandem 1

  • Hoofdtoegang in de Sint-Benedictusstraat 14A: open om 8.15 u.
  • Toegang langs de poort in de J. V. Arteveldestraat: open om 7.15 u.

De Tandem 2

  • Toegang Lepelstraat (poort vlak naast het “Lepelhof”): open om 8.15 u.

Te laat

Ieder kind, ook elke kleuter, wordt verondersteld tijdig aanwezig te zijn zodat de activiteiten op de normale wijze en op het gebruikelijke tijdstip kunnen starten. De start van de dag –het onthaal– is één van de belangrijke momenten in het klasgebeuren. Dit draagt ertoe bij dat uw kind zich goed voelt in de klas.

Indien u met de juf of de meester van uw kind(eren) wil praten, zal zij of hij daar graag tijd voor vrijmaken, maar best na de lesuren. Het mag dus geenszins gebeuren dat de gemeenschappelijke activiteiten in een klas worden opgehouden door individuele contacten na de wettige aanvangstijden van de lessen! Wij zijn ervan overtuigd dat u begrip kan opbrengen voor deze maatregel ten gunste van alle kinderen.