Visie

De vorming die we in onze school aanbieden, is gericht op de totale mens.

De kerngedachten uit ons opvoedingsproject zijn:

  • Kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden (lichamelijk, cognitief, gevoelsmatig, sociaal, waardegericht, christelijk) via leerstof en “leren leren”.  Dit gebeurt ervaringsgericht, actief, zelfontdekkend.

    Ons onderwijs is ‘preventief’, d.w.z. dat het gericht is op het voorkomen van problemen. Zelfstandig leren werken maar ook leren samenwerken zijn daarbij onderliggende doelen.
  • Respect en aanvaarding van elk kind door zorgverbredend te werken o.m. door differentiatie, door een waarderend, aanmoedigend en persoonlijk contact tussen leerkracht en leerlingen.

    Bestraffende sancties worden minimaal gehanteerd.
  • Aandacht voor christelijke zingeving en dit dooreen vakoverschrijdende geloofsvisie en het aanreiken van waarden.

  • Een dynamische school vormen met aandacht voor deskundigheid. We staan open voor didactische vernieuwingen.  De directeur begeleidt en bewaakt de koers.

  • Een school in gemeenschap; in nauwe samenwerking met de ouders en alle betrokkenen wil ons schoolteam helpen bij de persoonlijkheidsontwikkeling van de  kinderen.

Ons pedagogisch project is een inspiratiebron voor elke leerkracht met betrekking tot de opvoedingsdoelen.